Menu
Menu

Collall Fotolijm

Collall Fotolijm is repositioneerbare oplosmiddelhoudende lijm op basis van natuurrubber. Uitermate geschikt voor het rimpelloos lijmen en herpositioneren van foto’s.

Specificaties

Toepassing: met Collall Fotolijm lijm je foto’s, papier, kaarten, textiel en leer.

Uiterlijk:

 • Helder mat
 • Niet zuur
 • Rimpelloos
 • Sneldrogend

Oplosmiddel: kookpuntbenzine

Hoofdbestanddeel: natuurrubber

pH: +/- 6

Soortelijk gewicht: 0,70 Kg/dm³

CE:

Lijmverbruik: ca. 80 gram per m2.

Verwerking:

 • De te lijmen materialen dienen droog en vrij van stof en vuil te zijn.
 • Breng dotten lijm aan op het oppervlak en laat het even drogen. Plak vervolgens de twee oppervlakken aan elkaar.
 • Voor een sterkere hechting, breng de lijm op beide oppervlakken aan.
 • Droogtijd: ca. 15 minuten.
 • Let op: het oplosmiddel in deze lijm kan (gelakte) materialen beschadigen: probeer de lijm eerst uit op één foto of op een onopvallende plaats!

Gevaar! Bevat: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

UFI: HXE7-MTT9-XW2M-924W

Geschikt voor: vanaf 6 jaar (onder toezicht van een volwassene gebruiken).

Allergenen:

Reiniging:

 • Gereedschap kan worden gereinigd met kookpuntbenzine, wasbenzine of terpentine.
 • Ingedroogde lijmresten kunnen van gladde materialen gemakkelijk worden afgewreven (eventueel hiervoor een lijmgummetje gebruiken).
product thumbnail
Artikel nr
EAN
Artikel nr: COLFO0050
Fotolijm in tube
EAN: 8711557406451
℮: 50 ml
Artikel nr: COLFO0050DP
Fotolijm 12 tubes in display
EAN: 8711557406468
℮: 50 ml
Artikel nr: COLFO00100
Fotolijm in tube
EAN: 8711557409162
℮: 100 ml
COLFO0100DP-Collall-Photo-Glue-in-display
Artikel nr: COLFO0100DP
Fotolijm 12 tubes in display
EAN: 8711557409148
℮: 100 ml
Collall Fotolijm in blik
Artikel nr: COLFO250
Fotolijm in blik met kwast
EAN: 8711557409124
℮: 250 ml
COLFO-Collall-Fotolijm-1000
Artikel nr: COLFO1000KW
Fotolijm in blik met kwast
EAN: 8711557406550
℮: 1000 ml